default_mobilelogo

 

18 września, w kościele oo. Dominikanów pw.  św. Jacka, przy ul. Freta w Warszawie, odprawiona została uroczysta msza św. w obrządku ormiańskokatolickim. Przed rozpoczęciem mszy św., na ścianie przed kościołem odsłonięto, a ks. prof. Józef Naumowicz pobłogosławił, tablicę pod nazwą Zaułek Ormiański.
Mszę św. celebrował ks. Naumowicz z udziałem ks. Henryka Błaszczyka z Klebarku i dominikanina o. Marka Miławickiego z Wrocławia. Ksiądz Henryk Błaszczyk w kazaniu nawiązał do Święta Podwyższenia Krzyża, które wg. ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego obchodzone było w minioną niedzielę. Mówił o znaczeniu i symbolice Krzyża ormiańskiego, o znaczeniu i wymowie chaczkarów, również obecnych w kilku miastach Polski. Wyraził też nadzieję, życząc tego środowisku warszawskich Ormian, że kolejny stanie właśnie tu, przy ścianie, na której zawisła wspomniana tablica. Przywoływał też związki Ormian z kościołem, mówił o postaciach w historii Polski, ich zasługach dla kultury i historii narodu polskiego.
Mszę uświetniał wspaniałym śpiewem liturgicznym 6 osobowy chór męski pod dyrekcję Jakuba Kopczyńskiego.
Dzięki uprzejmości ojców dominikanów po mszy odbyło się spotkanie wszystkich na niej obecnych, którzy zjechali z całej Polski do Warszawy na konferencję naukową „Ormianie polscy. Siedem wieków istnienia”,  organizowaną następnego dnia (19 września 2017) przez Senat RP we współpracy z Polską Akademią Umiejętności i Ormiańskim Towarzystwem Kulturalnym. 

» artykuł na stronie Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej