W ślad za ormiańskokatolicką parafią centralną, której nadano wezwanie św. Grzegorza z Nareku, również ormiańskokatolicka parafia południowa z siedzibą w Gliwicach otrzymała swego patrona – św. Grzegorza Oświeciciela, chrystianizatora Armenii.

szczegóły, dekrety