default_mobilelogo

Święto Przemienienia naszego Pana Jezusa Chrystusa – Wardawar
Տօն Պատառակերպութեան Տ.Մ. Յիսուսի Քրիստոսի: Վարդավառ

W obrządku ormiańskim to jedno z największych dorocznych świąt. Jego data jest ruchoma w naszym kalendarzu, gdyż zależna od dnia Wielkanocy. Jest obchodzone 14 tygodni po Wielkanocy, a 7 tygodni po Zesłaniu Ducha Świętego (w Kościołach rzymskokatolickim i prawosławnych – zawsze 6 sierpnia).  
Gdy Jezus wyruszał z Galilei w kierunku Jerozolimy, gdzie miał cierpieć mękę, chciał umocnić swych apostołów. Zapewne dlatego ukazał im na Górze Tabor rąbek swojej niebiańskiej chwały, prawdziwej Bożej natury ukrytej za zasłoną postaci ludzkiej. Wtedy też zostało objawione, że jest On umiłowanym synem swego niebiańskiego Ojca. I znaczący zachwyt św. Piotra: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy”.

 » Ewangelia wg św. Mateusza 17, 1-13 

W tradycji ormiańskiej świętu nadano nazwę Wardawar (święto róż), towarzyszą mu także różne zwyczaje, m.in.
- zabawy, tańce i uroczyste posiłki. W tym dniu kiedyś składano ofiarę ze zwierząt (matah), która także była okazją do wspólnego uroczystego posiłku. Tak o Ormianach pisał o. Sadok Barącz, dominikanin z klasztoru w Podkamieniu w okręgu lwowskim: „Na Boże Narodzenie, Wielkanoc, Przemienienie Pańskie, Wniebowzięcie i uroczystość Świętego Krzyża poświęcają baranki, lub woły, biją takowe, pieką i gotują przed kościołem, gdzie też spożywają swobodnie, jedną część oddają kapłanom, drugą ubogim, trzecią między siebie dzielą. Nie są to ofiary bałwochwalcze, jeno uczty duchowne, które się także w innych wschodnich kościołach praktykują” (Rys dziejów ormiańskich, Tarnopol 1869, s. 314)
- oblewanie się wodą. Jeden ze starych, pradawnych zwyczajów, w Polsce związany z poniedziałkiem wielkanocnym. Ormianie nadają własne wyjaśnienie: to na cześć Noego, który nakazał swym synom oblewać się wodą, aby nigdy nie zapomnieć o potopie.

Jak po innych wielkich świętach, w poniedziałek po Wardawrze przypada Dzień modlitw za zmarłych (or mereloc - Օր Մեռելոց). Ten poniedziałek w kalendarzu liturgicznym to drugi dzień Wardawaru (Բ. օր Վարդավառի). I tak jest aż do święta Wniebowzięcia (w tym roku 13 sierpnia), że poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, jeśli nie ma wtedy wspomnienia świętych, są kolejnymi dniami obchodów Przemienienia Pańskiego - Wardawaru.

ks. prof. Józef Naumowicz

»  Wspomnienia w tygodniu świętych Tadeusza Apostoła i Sanducht

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne z Krakowa zaprasza 23 lipca na drugi ormiański Wardawar w Polsce. Dolina Będkowska 2017

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej