default_mobilelogo
Jak co roku, w ormiańskokatolickiej parafii północnej, której proboszczem jest ks. prałat Cezary Annusewicz, w kościele świętych Piotra i Pawła (Żabi Kruk 3), przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie, odprawiona została w dniu Wniebowzięcia NMP msza św. za polskich Ormian. Była to msza ormiańskokatolicka odprawiona przez ks. Józefa Naumowicza w asyście sześciu ministrantów, w tym Arkadiusza Staniszewskiego, ostatniego ministranta śp. ks. Kazimierza Filipiaka.
Po mszy św. ks. Cezary Annusewicz przedstawił nowe dokonania w dziele odbudowywania pięknej, gotyckiej świątyni, które prowadzi już od ponad 20 lat sprawowania tu swej posługi. Odmówiona też została modlitwa za zmarłych przy chaczkarze oraz zapalone zostały znicze i złożone kwiaty. I jak co roku zgromadzeni przy grobie ks. Kazimierza Filipiaka odmówili modlitwę za jego duszę.
Do zobaczenia za rok!
 
   

   
 
   
fot. Władysław Deńca