Przy grobie ks. Kazimierza Filipiaka,
fot. Arek Staniszewski
Przekazanie ks. Cezaremu Annusewiczowi Medalu Gloria Artis, przyznanego mu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
fot. Arek Staniszewski
We wtorek, 26 września 2017 r. minęło dwadzieścia pięć lat od śmierci ks. prałata Kazimierza Filipiaka, wikariusza generalnego dla wiernych i kapłanów obrządku ormiańskiego w Polsce. W tym dniu Związek Ormiański w Gdańsku zaprosił wszystkich zainteresowanych na spotkanie rocznicowe. Rozpoczęło się ono o godzinie 16.30 zbiórką przed wejściem na Cmentarz w Łostowicach, gdzie spoczął ks. Filipiak. Po wspólnym przejściu do grobu Księdza i odmówienia modlitwy w intencji zmarłego,  złożono kwiaty, zapalpno znicze. O godzinie 17.30 proboszcz, ks. prałat Cezary Annusewicz odprawił w kościele św. Piotra i Pawła mszę świętą w intencji zmarłego. Po mszy świętej o godzinie 18.30 odbyło się okolicznościowe spotkanie w siedzibie Związku Ormiańskiego przy ul. Mariackiej 34/36. 
Podczas spotkania został przekazany ks. prałatowi Annusewiczowi medal Zasłużonego dla Kultury Gloria Artis, nadany mu przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. Następnie odbył się mały koncert muzyczny pieśni ormiańskich. Wspominała ks. Filipiaka pani Teresa Wasilewska, która opiekowała się Księdzem do ostatnich dni jego choroby.
AS
za stroną Fundacji Kulrury i Dziedzictwa Ormian Polskich