default_mobilelogo
Przy grobie ks. Kazimierza Filipiaka,
fot. Arek Staniszewski
Przekazanie ks. Cezaremu Annusewiczowi Medalu Gloria Artis, przyznanego mu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
fot. Arek Staniszewski
We wtorek, 26 września 2017 r. minęło dwadzieścia pięć lat od śmierci ks. prałata Kazimierza Filipiaka, wikariusza generalnego dla wiernych i kapłanów obrządku ormiańskiego w Polsce. W tym dniu Związek Ormiański w Gdańsku zaprosił wszystkich zainteresowanych na spotkanie rocznicowe. Rozpoczęło się ono o godzinie 16.30 zbiórką przed wejściem na Cmentarz w Łostowicach, gdzie spoczął ks. Filipiak. Po wspólnym przejściu do grobu Księdza i odmówienia modlitwy w intencji zmarłego,  złożono kwiaty, zapalpno znicze. O godzinie 17.30 proboszcz, ks. prałat Cezary Annusewicz odprawił w kościele św. Piotra i Pawła mszę świętą w intencji zmarłego. Po mszy świętej o godzinie 18.30 odbyło się okolicznościowe spotkanie w siedzibie Związku Ormiańskiego przy ul. Mariackiej 34/36. 
Podczas spotkania został przekazany ks. prałatowi Annusewiczowi medal Zasłużonego dla Kultury Gloria Artis, nadany mu przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. Następnie odbył się mały koncert muzyczny pieśni ormiańskich. Wspominała ks. Filipiaka pani Teresa Wasilewska, która opiekowała się Księdzem do ostatnich dni jego choroby.