default_mobilelogo

Գովեցեալ է Յիսու՛ս: Սիրելի Բարեկամներ,

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Drodzy Przyjaciele!

 

Zapraszam na ormiańskokatolicką Liturgię Objawienia Pańskiego i Chrztu Pańskiego

w środę, 6 stycznia 2016 roku o g. 12.00

w Warszawie, w kaplicy św. Barbary, ul. Wspólna 67,

którą sprawować będzie specjalnie zaproszony na tę uroczystość

ojciec Vahan Hovakimian CAM z wiedeńskiego ormiańskokatolickiego klasztoru ojców mechitarystów.

 

Z Panem Bogiem,

ks. Rafał Krawczyk / Հայր Ռաֆայել Վ. Կրավչիկ
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
Ժողովրդապետ Հայ Կաթողիկէ Ս. Գրիգոր Նարեկացու անուան Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա

harmonogram

 

 

        Drodzy Bracia i Siostry Ormianie!
          Drodzy Parafianie Wspólnoty Ormiańskokatolickiej!
          Miłośnicy i Sympatycy środowiska ormiańskiego!

Powoli, małymi krokami zbliżamy się do Uroczystości Bożego Narodzenia, które szczególnie w tradycji polskiej przeżywamy w gronie rodzinnym, zgromadzeni przy stole wigilijnym dzielimy się opłatkiem na znak życzliwości, przebaczenia i pojednania.
Z tej okazji wszystkim składam najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim pokoju i zgody w naszych rodzinach, społecznościach ormiańskich w Polsce, Boże Dziecię niech nam wszystkim błogosławi.
A z okazji tak wyjątkowego i unikalnego ormiańskiego Święta Objawienia Pańskiego i Chrztu Chrystusa życzę wszystkim odrodzenia naszych więzi, naszej chrześcijańskiej pamięci, korzeni i historii, które zrodziły się z chrztu Armenii.

Błogosławionych Świat Bożego Narodzenia oraz Objawienia i Chrztu Pańskiego!

Również niedługo żegnamy Rok Pański 2015, który dla wszystkich Ormian na świecie – niezależnie od miejsca zamieszkania i przyjętego wyznania – był czasem głębokiej refleksji, modlitwy, zadumy. Czasem pamięci o tragicznych wydarzeniach sprzed stu lat w Imperium Osmańskim. Wtedy to, na mocy decyzji tureckiej władzy, dokonano ludobójczej zbrodni na chrześcijańskim narodzie.
W Polsce upamiętnialiśmy to wydarzenie uczestnicząc w nabożeństwach liturgicznych w lokalnych wspólnotach, marszach i konferencjach.
Dziękujemy Bogu za ten czas i mamy nadzieję, że przyniesie wiele dobrych owoców w naszej społeczności ormiańskiej.
Każdy z nas ma też własne wspomnienia związane z mijającym rokiem. Myślę, że warto zapisać w pamięci piękne i budujące wydarzenia, a te złe przyjąć jako dobrą lekcję, którą nam los zsyła, abyśmy zdali sobie sprawę, jak cudowne jest życie, jak wspaniale jest być Ormianinem i dziedzicem tak prastarej historii Narodu Ormiańskiego.
Nie ważne jest, czy zdążyliśmy się urodzić w Armenii, czy jesteśmy dziedzicami i potomkami Ormian od wieków zamieszkujących Polskę. Ważne jest to, że kochamy swój kraj, tę niegdyś Wielką Armenię, a dziś małą, ale ciągle wierną tradycjom chrześcijańskim. Dziękujemy Bogu Trójjedynemu za ten kończący sie stary rok 2015 i z nadzieją spoglądamy na rozpoczynający się nowy rok 2016.

Życzę Wam, Drodzy Państwo, abyśmy w tym nowym roku jak najczęściej mieli okazję przypominać sobie, kim jesteśmy. Pragnę życzyć wszystkim, aby ten nowy rok był bogaty w inicjatywy budujące i jednoczące wszystkich Ormian w Polsce, abyśmy z optymizmem stawali przed nowymi wyzwaniami.

Z panem Bogiem -

                      ks. Rafał Krawczyk
                        proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie
                                                      pw. św. Grzegorza z Nareku 


»   W związku z wyjazdem ks. Rafała Krawczyka na misje w Armenii
w sprawach kancelaryjnych Parafii Centralnej pw.św. Grzegorza z Nareku
prosimy zwracać się
do ks. Józefa Naumowicza - tel. kom: 600 619 167

 

 
Znów zebraliśmy się w kaplicy św. Barbary na mszy św. ormiańskokatolickiej.
Dzisiejsze czytanie było fragmentem listu św. Pawła do Filipian, w którym napomina On o stosowaniu wszystkich zasad, których się nauczyli, a otrzymają w zamian opiekę Boga. Podziękowaniem za przesłane dary, ale ma wszystko czego potrzebuje, że potrafi dostosować się do wszelkich warunków, pamięta jednak o ofiarności Filipian, również tej wcześniejszej.
W kazaniu ksiądz nawiązał do ewangelii wg św. Łukasza i do myśli "...proście a będzie wam dane...". Próbował uświadomić nam, że prosząc Boga o łaski i o ważne dla nas sprawy doczesne, nie możemy oczekiwać ich rzeczywistego spełnienia. O wadze spraw istotnych w naszym życiu, decyzję podejmuje Duch Święty i to On zdecyduje o najważniejszych kolejach naszego losu, a my powinniśmy się temu poddać i zaakceptować Jego wybory.
Na koniec mszy, ks. Rafał poinformował nas o decyzjach w odniesieniu do jego losów, czyli o szybkim powrocie do Armenii.
Była to więc ostatnia msza w obrządku ormiańskokatolickim, jaką dla nas odprawił w tym roku.
 
 
Գովեցեալ է Յիսու՛ս: Սիրելի Բարեկամներ,
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Drodzy Przyjaciele!

Zapraszam na najbliższą Mszę świętą ormiańskokatolicką
w niedzielę, 15 listopada 2015 r. o godz. 17.00
w Warszawie, w kaplicy św. Barbary, ul. Wspólna 67.

Po Mszy świętej jak zawsze - spotkanie przy herbacie dla wszystkich obecnych.

Z Panem Bogiem,
ks. Rafał Krawczyk / Հայր Ռաֆայել Վ. Կրավչիկ
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
Ժողովրդապետ Հայ Կաթողիկէ Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա

harmonogram