default_mobilelogo

20 listopada, w parafii centralnej p. w. św. Grzegorza z Nareku, mszę św. sprawował ks. Józef Naumowicz. Msza ta, jak przypomniał ksiądz, rozpoczęła w kościele ormiańskokatolickim pierwszy tydzień postu, a zarazem pięćdziesiątnicę przygotowania duchowego w oczekiwaniu na narodziny Jezusa. W swojej homilii ks. Józef nawiązał do ewangelii o natrętnym sąsiedzie, przypominając słowa Chrystusa, że wszyscy którzy wytrwale kołaczą do drzwi i proszą, będą wysłuchani i będzie im dane. Ks. Józef Naumowicz pod koniec mszy specjalną modlitwą i błogosławieństwem, uczcił uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. To ostatnia niedziela zamykająca rok liturgiczny, przed 1. niedzielą Adwentu w kościele rzymskokatolickim. Odmówiliśmy również modlitwę za panią Marię Mikuli, wnuczkę Karola, która 14 listopada odeszła do Boga.
Po mszy świętej, przenieśliśmy się do lokalu Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, na pokaz filmu współtworzonego przez Dianę Skaya, Ormianko-Polkę mieszkającą na stałe w Kanadzie. Film jest wzruszającym wspomnieniem dzieciństwa a również relacją jej ciotecznej babci, o pojmaniu i zamordowaniu przez sowietów, w 1938, ojca w Winnicy na Wołyniu. Gościem specjalnym pokazu filmowego, była współpracująca przy jego tworzeniu, pani Aika Tarasow. Wspominała pracę przy powstawaniu i opracowywaniu tego filmu. Przekazała do zbiorów Fundacji egzemplarz wydrukowanych wspomnień, które były inspirację dla Diany Skaya do sfilmowania tej historii.
Przy okazji spotkania, nie obyło się bez poczęstunku ormiańskimi przysmakami, jak zwykle przygotowanymi przez niezawodną Wiole Khnodkharian.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk