default_mobilelogo

Msza św. , która odbyła się w niedzielę 21 stycznia 2018 r., miała wyjątkową oprawę i miejsce. Parafianie i zaproszeni goście zebrali się na liturgię w kościele św. Jacka, przy ul. Freta. Okazja była specjalna, ponieważ podczas tej mszy J.E. ks. Kazimierz Kardynał Nycz miał poświęcić replikę ormiańskiego epitafium, które staraniem Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich zostało odtworzone.

W kościele św. Jacka w drugiej połowie XVII wieku została pochowana para Ormian – Jakub i jego żona Minasowiczowie. Upamiętniały ich mosiężne płyty grobowe umieszczone w posadzce po lewej stronie nawy głównej. Niestety z pożogi wojennej uratowało się tylko jedno z epitafiów, dlatego podjęliśmy starania o niezbędne pozwolenia i fundusze, aby ten zabytek kultury i historii o niewątpliwych wartościach artystycznych przywrócić do pierwotnego stanu.

Mszę świętą celebrował jak zwykle ks. prof. Józef Naumowicz pod koniec mszy przypomniał historię rodziny Minasowiczów, która przybyła do Warszawy z Jazłowca. Przypomniał również postać pierwszego opiekuna duchowego Ormian, ks. Gabriela Zachnowicza, który został tu delegowany ze Lwowa. To prawdopodobnie on pochował tę parę dobroczyńców w kościele ojców dominikanów.

Napisy na obu epitafiach zostały odczytane przez młodych ormiańskich kleryków. Nie było to proste zadanie, ponieważ treść epitafiów zapisana była w języku staroormiańskim – grabarze, teraz używanym jedynie w liturgii.

Po 74 latach od zniszczenia, ks. Kardynał Nycz poświęcił epitafium jako symboliczne miejsce spoczynku polskiego Ormianina. Z okazji tego wydarzenia Fundacja przygotowała pamiątkowe podziękowania, które otrzymali ks. Kardynał, obecni na uroczystości Ambasador Republiki Armenii w Polsce – pan Edgar Ghazaryan, przedstawiciel mniejszości ormiańskiej przy rządzie RP – pan Edward Mier-Jędrzejowicz. Otrzymały je również osoby bezpośrednio zaangażowane w odtworzenie epitafium: Przeor Zakonu Dominikanów – ojciec Mirosław Sander, Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków – pan Michał Krasucki, oraz dwoje z trojga (Katarzyna Czyż, Adam Nóżka i Bartosz Iwaszkiewicz) twórców repliki – konserwatorzy zabytków z firmy ReWARS. Swoją pracę, polegającą na stworzeniu repliki XVII- wiecznego epitafium, wykonali perfekcyjnie na podstawie przedwojennej fotografii zamieszczonej w artykule Stanisława Donigiewicza w „Posłańcu św. Grzegorza” z 1934 roku.

Pamiątkowe wydawnictwo zawiera zdjęcia obydwu epitafiów, tłumaczenie ich treści wraz z krótką ich historią oraz faksymile artykułu Stanisława Donigiewicza.

Po ich wręczeniu J. Eminencja ks. Kazimierz Kardynał Nycz pobłogosławił zgromadzonych wiernych. Cała msza i poświęcenie epitafiów miało bardzo uroczysty charakter.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk
zdjęcia: Maria Ohanowicz-Tarasiuk, Władysław Deńca

» pamiątka poświęcenia repliki epitafium (PDF)