default_mobilelogo

Polsko-ormiańska modlitwa w intencji prześladowanych chrześcijan w Bazylice katedralnej w Sandomierzu.

W ramach trwających Dni Kultury Chrześcijańskiej do naszej diecezji przybył abp Raphael Minassian, Arcybiskup Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej Ormiańskiego Kościoła Katolickiego.
W Bazylice katedralnej w Sandomierzu abp R. Minassian wraz z bp Krzysztofem Nitkiewiczem, ordynariuszem sandomierskim, z udziałem bp seniora Edwarda Frankowskiego i licznych kapłanów sprawowali Mszę św. w intencji prześladowanych chrześcijan.
We wspólnej modlitwie uczestniczyli wierni Ormiańskiego Kościoła Katolickiego wraz z Edgarem Ghazaryanem, Ambasadorem Armenii w Polsce, przedstawiciele władz parlamentarnych, władz samorządowych Sandomierza, alumni seminarium, siostry zakonne, mieszkańcy miasta oraz przybyli diecezjanie.
Na początku liturgii Mszy św. bp K. Nitkiewicz podkreślił, że eskalacja dramatu chrześcijan na Bliskim Wschodzie oraz w innych regionach świata nie ma końca.
- Miliony zabitych, dyskryminowanych, pozbawionych dachu nad głową i środków do życia. Chrystus oczekuje od każdego z nas solidarności z tymi naszymi siostrami i braćmi. Solidarności w modlitwie i czynach, zgodnie z własnymi możliwościami – mówił bp K. Nitkiewicz.  
Ordynariusz sandomierski zaznaczył, że przybyły z Armenii arcybiskup R. Minassian jest synem męczeńskiego Kościoła i Narodu Ormiańskiego.
Podczas homilii abp R. Minassian wskazał na wielkie znaczenie świadectwa męczeństwa Kościoła ormiańskiego w ciągu wieków, na obecną wytrwałość w wierze pomimo piętrzących się trudności. - W tamtym roku obchodziliśmy 100-lecie ludobójstwa Ormian, narodu, który w swojej historii niejednokrotnie stawał się narodem męczenników i autentycznych świadków Chrystusa. Dziś może i łatwo mówić o cierpieniu w ciągu wieków, ale jakże trudno wyrazić jaką ofiarę ponosi Kościół ormiański nadal, aby żyć i trwać w wierze chrześcijańskiej. Jesteśmy otoczeni przez wojny, gdzie wielu chrześcijan musi żyć i trwać pośród tych, którzy ich prześladują i odbierają im życie – mówił hierarcha. - Tym, co nas dziś jednoczy jest modlitwa przed Panem. Tylko On jest dawcą siły do wytrwania i przebaczenia. Błagajmy więc Boga, abyśmy pozostali wierni jego nauce i mieli siły iść wyznaczoną przez niego drogą miłości – zachęcał abp Rafael Minassian.
Po wspólnej modlitwie w Wyższym Seminarium Duchownym odbyło się spotkanie z abp. R. Minassianem, podczas którego hierarcha przybliżył sytuację obecną Ormiańskiego Kościoła Katolickiego. Hierarcha mówił także o sytuacji wielu osób, które zmuszone były do opuszczenia swoich domów na terenie Bliskiego Wschodu, szczególnie w Syrii i szukania miejsca schronienia przed prześladowaniami. Biskup mówił także o ostatniej wizycie papieża Franciszka w Armenii, która wniosła bardzo wiele w ożywienie życia duszpasterskiego i ekumenicznego. Biskup zaapelował także o to, aby nie zapominać o tych braciach i siostrach w wierze, którzy dziś stają się współczesnymi męczennikami i świadkami Chrystusa na Bliskim Wschodzie.

ks. Tomasz Lis
Gość Niedzielny Sandomierski
Foto GOŚĆ

   

   

     

 » GOŚĆ galeria zdjęć 

   

   

Zdjęcia: Maria Staszałek

 

 

Łączą nas chrzest i przynależność do Chrystusa

W Stalowej Woli odbyła się sesja naukowa "Chrzest Polski, początki państwa".

W auli Biblioteki Międzyuczelnianej odbyło się sympozjum o chrześcijańskich korzeniach naszego państwa z racji 1050. rocznicy chrztu Polski oraz trwających w diecezji Dni Kultury Chrześcijańskiej. Organizatorami naukowego spotkania była Diecezja Sandomierska, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli oraz miasto Stalowa Wola.
Podczas kolejnych wystąpień słuchacze mogli poznać ślady tworzącego się państwa i struktur kościelnych na podstawie badań archeologicznych, wpływ dziejów Kościoła na rozwój państwa i tworzenie tożsamości narodowej oraz otwarcie na różnorodność kultur i religii w dziejach naszego narodu. Gościem specjalnym był abp Raphael Minassian, Arcybiskup Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej Ormiańskiego Kościoła Katolickiego oraz bp Krzysztof Nitkiewicz, Ordynariusz Sandomierski.
W spotkaniu wzięli udział wykładowcy i studenci stalowowolskiej uczelni, władze miasta oraz mieszkańcy.
Sesję naukową rozpoczął prof. dr hab. Andrzej Kuczumow, Dziekan Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli, który powitał gości i przybyłych słuchaczy.
W pierwszej konferencji dr Marek Florek mówił o początkach Sandomierza i najstarszych kościołach sandomierskich w świetle ostatnich badań i odkryć archeologicznych. Podkreślał w swoim wystąpieniu fakt, ze wraz z chrztem Mieszka, Sandomierz jako jeden z głównych grodów obronnych stał się także ważnym punktem w chrystianizacji tej części tworzącego się państwa.

Abp Raphael Minassian Abp Raphael Minassian ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Następnie w swoim wystawieniu abp Raphael Minassian przybliżył zebranym historię chrześcijaństwa w Armenii, która sięga roku 301 oraz niełatwe i pełne cierpienia drogi rozwoju armeńskiego Kościoła. – Historia chrześcijan w Armenii to historia, w której kilkakrotnie wierni stawali w obliczu prześladowań i cierpienia z powodu swojej wiary. Jest to także historia wspaniałych i mężnych świadków wiary, którzy stali się wspaniałym zasiewem, który przynosił i przynosi dobry owoce – podkreślał abp Raphael Minassian. Odniósł się także do przepięknej sztuki sakralnej oraz liturgii, która swoimi korzeniami sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. W kolejnym wystąpieniu bp Krzysztof Nitkiewicz przybliżył zebranym historię obecności kościołów wschodnich w Polsce. Biskup ordynariusz odniósł się także do sytuacji obecnej przedstawiając panoramę administracyjną chrześcijan obrządków wschodnich w naszym kraju, podkreślając wielowiekową obecności kościoła ormiańskiego.
Następnie dr. hab. A. Kuczumow przedstawił „Analityczne metody instrumentalne dla badania obiektów sakralnych i dzieł sztuki”. Konferencję zakończyło wystąpienie prof. dr hab. A. Buko, który o materialnych świadectwach chrztu Polski w świetle danych archeologiczny. Szczególną uwagę prof. Butko zwrócił na dane archeologiczne okolic Sandomierza z których jasno wynika, że wraz z przyjęciem chrześcijaństwa przez księcia Mieszka także Sandomierz wszedł w mocne oddziaływanie kultury chrześcijańskiej.

Wystawa ikon ormiańskich Wystawa ikon ormiańskich ks. Tomasz Lis /Foto Gość

Naukowemu spotkaniu towarzyszyła wystawa prac-fotosów sztuki ormiańskiej Yany Ayvazyan.

Sesja naukowa była podsumowaniem Dni Kultury Chrześcijańskiej odbywających się w naszej diecezji.

ks. Tomasz Lis
Gość Niedzielny Sandomierski