default_mobilelogo

Daty i opis zestawionych tu najważniejszych świąt obchodzonych w obrządku ormiańskim podane są za kalendarzem liturgicznym Ormiańskiego Kościoła Katolickiego na rok 2018, opracowanym w siedzibie Patriarchatu tego Kościoła w Libanie, a opublikowanym we wrześniu.
Większość świąt w ormiańskim kalendarzu, to święta u nas określane jako „ruchome”, czyli nie są związane na stałe z konkretną datą, w kolejnych latach zmieniają swoje umiejscowienie.
Zdarza się, że niektóre ze świąt obchodzone są w obrządku ormiańskim w tym samym dniu, co w łacińskim (co zaznaczono dodając adnotację: orm., łac.).
Pięć głównych w tym kalendarzu świąt, to: Święto Objawienia i Chrztu Pańskiego, Wielkanoc, Przemienienie Pańskie, Wniebowzięcie NMP, Podwyższenie Krzyża Świętego. Dla tego też następuje po nich Dzień Zaduszny (Or Mereloc, Օր Մեռելոց).

STYCZEŃ

1. Święto Nadania Imienia Jezus
Ton Tynorenutian jew Anwan Tiaryn mero Hisusi Kristosi - Տօն Տնօրէնութեան եւ Անուան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
6. Święto Objawienia i Chrztu Pańskiego (Epifanii) - Ton Astwacahajtnutian - Տօն Աստուածայայտնութեան
7. Dzień Zaduszny - Or Mereloc - Օր Մեռելոց
27. Św. Sergiusza, patrona zakochanych (dzień błogosławieństwa młodzieży) - Surp Sarkis - Սուրբ Սարգիս

 LUTY

2. Ofiarowanie Pańskie (orm., łac.) - Tiarnyntaracz - Տեառնընդառաջ
11. I Niedziela Wielkiego Postu - Araczin Kiraki Karasnortac - Ա. Կիրակի Քառասնորդաց
12. Poniedziałek popielcowy - Or Mochroc - Օր Մոխրոց

 MARZEC

17. Wejście do lochu św. Grzegorza Oświeciciela Syrpo Horyn mero Grigori Lusaworczi mutn i wirapn Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչի մուտն ի վիրապն
24. Wskrzeszenie Łazarza Hiszatak Ghazaru harutianyn Յիշատակ Ղազարու յարութեանն
25. Niedziela Palmowa (orm., łac.) Cachkazart Ծաղկազարդ 

KWIECIEŃ

1. Wielkanoc (orm., łac.) Zatik Harutian Ջատիկ Յարութեան
2. Dzień Zaduszny Or Mereloc Օր Մեռելոց
8. Nowa Niedziela Nor Kiraki Նոր Կիրակի (łac. Święto Bożego Miłosierdzia - Astwacajin Woghormutian Աստուածային Ողորմութեան )
9. Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny Ton Awetman Տօն Աւետման 

MAJ

10. Wniebowstąpienie Ton Hambarcman Տօն Համբարձման
13. II Niedziela Palmowa Jerkrort Cachkazart Երկրորդ Ծաղկազարդ (łac. Wniebowstąpienie - Hambarcum – Համբարձում)
20. Zesłanie Ducha Świętego (orm., łac.)
      Ton Galystian Hokwujn Syrpo Տօն Գալստեան Հոգւոյն Սրբոյ
27. Świętej Trójcy (orm., łac.) Ton Amenasurp Jerrortutian Տօն Ամենասուրբ Երրորդութեան
28. Św. Rypsymy Surp Hripsime Սուրբ Հռիփսիմէ (święto wszystkich zakonnic męczennic, towarzyszek św.Rypsymy Syrpoc Hripsimianc, Սրբոց Հռիփսիմեանց)
29. Św. Gajany Surp Gajane Սուրբ Գայիանէ (święto wszystkich zakonnic męczennic, towarzyszek św. Gajany Syrpoc Gajanianc, Սրբոց Գայիանեանց)

 

CZERWIEC

 1. Wyjście z lochu św. Grzegorza Oświeciciela Syrpo Horyn mero Grigori Lusaworczin jeln i wirapen Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին ելն ի վիրապէն
 2. Błogosławionego Ignacego Malojana Jeranelwujn Ignatios Arkepiskopos Malojani Երանելւոյն Իգնատիոս Արքեպիսկոպոս Մալոյեանի
 3. Odnalezienia relikwii św. Grzegorza Oświeciciela Giut nyszcharac Syrpo Horyn mero Grigori Lusaworczin Գիւտ նջխարաց Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին

 

LIPIEC

 1. Przemienienie Pańskie Ton Pajcarakerputian Տօն Պայծառակերպութեան (Wartawar, Վարդավառ)
 2. Dzień Zaduszny Or Mereloc Օր Մեռելոց

 

SIERPIEŃ

 1. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny Ton Pochman Syrpo Kusin Mariamu Տօն Փոխման Սրբոյ Կուսին Մարիամու
 2. Dzień Zaduszny Or Mereloc Օր Մեռելոց

 

WRZESIEŃ

 1. Zachariasza, proroków Ezechiela, Ezdrasza Syrpoc Margareicyn Jezekieli, Jezri jew Zakaria Սրբոց Մարգարէիցն՝ Եզեկիէլի, Եզրի, եւ Զաքարիայ՝
 2. Narodziny Najświętszej Marii Panny (orm., łac.) Ton Cynyndian Syrpo Kusin Mariamu Տօն Ծննդեան Սրբոյ Կուսին Մարիամու
 3. Podwyższenie Krzyża Świętego Chaczwerac Խաչվերաց
 4. Dzień Zaduszny Or Mereloc Օր Մեռելոց

 

PAŹDZIERNIK

 1. Święto Odnalezienia Krzyża Ton Giuti Syrpo Chaczi Տօն Գիւտի Սրբոյ Խաչի

LISTOPAD

 1. Świętych Archaniołów: Gabriela, Michała, Rafała Syrpoc hresztakapetacyn: Gabrieli, Mikajeli jew Rapajeli Սրբոց հրեշտակապետացն՝ Գաբրիէլի, Միքայէլի եւ Ռափայէլի
 2. I Niedziela Postu (Pięćdziesiątnicy Bożonarodzeniowej - hisnakac) Araczin Kiraki Hisnakac Ա. Կիրակի Յիսնակաց
 3. Ofiarowanie Najświętszej Marii Panny Yncajumn Syrpo Kusin Mariamu Astwacacni Ընծայումն Սրբոյ Կուսին Մարիամու Աստուածածնի

GRUDZIEŃ

 1. Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny Ton Anarat Hyghutjan Տօն Անարատ Յղութեան
 2. Boże Narodzenie (orm., łac.) Ton Cynyndian Tiaryn Mero Hisusi Kristosi Տօն Ծննդեան Տ. Մ. Յիսուսի Քրիստոսի
 3. Świętych głównych apostołów, Piotra i Pawła Syrpoc gylchawor arakelocyn Petrosi jew Poghosi Սրբոց գլխաւոր առաքելոցն՝ Պետրոսի եւ Պօղոսի 

Opracowanie: Elżbieta Łysakowska
Współpraca, konsultacje językowe: prof. Andrzej Pisowicz, ks. Rafał Krawczyk

 

» do pobrania cały kalendarz liturgiczny
ormiańskiego Kościoła Katolickiego na rok 2018
(w j. ormiańskim)