Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2019        
LISTOPAD        
    30 LISTOPADA, SOBOTA Dz 1, 12-14 Ew. Mk 6, 7-13
    29 LISTOPADA, PIĄTEK 1 Tes 2, 17 – 3,2 Ew. Łk 12, 49-59
    28 LISTOPADA, CZWARTEK Flp 4, 1-7 Ew. Łk 9, 1-6
    27 LISTOPADA, ŚRODA 1 Tes 2, 1-12 Ew. Łk 12, 41-48
    26 LISTOPADA, WTOREK 2 Kor 2, 14-17 Ew. Łk 6, 13-20
    25 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 8, 1-3
    24 LISTOPADA, NIEDZIELA 1 Tes 1, 1-10 Ew. Łk 12, 13-31
    23 LISTOPADA, SOBOTA 1 P 5, 1-7 Ew. Jana 10, 11-16
    22 LISTOPADA, PIĄTEK Kol 4, 5-18 Ew. Łk 12, 1-12
   » 21 LISTOPADA, CZWARTEK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 1, 39-56
    20 LISTOPADA, ŚRODA Kol 1, 24 – 2, 7 Ew. Łk 11, 33-24
    19 LISTOPADA, WTOREK Kol 1, 12-23 Ew. Łk 11, 27-32
    18 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK Kol 1, 1-11 Ew. Łk 11, 14-23
    17 LISTOPADA, NIEDZIELA Flp 4, 8-24 Ew. Łk 11, 1-13
    16 LISTOPADA, SOBOTA 1 Kor 12, 26 – 13, 10 Ew. Jana 1, 35-51
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ