default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2018        
LISTOPAD        
    20 LISTOPADA, WTOREK Kol 1, 12-23 Ew. Łk 11, 27-32
    19 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK Kol 1, 1-11 Ew. Łk 11, 14-23
    18 LISTOPADA, NIEDZIELA Flp 4, 8-24 Ew. Łk 11, 1-13
    17 LISTOPADA, SOBOTA 1 Kor 12, 26 – 13, 10 Ew. Jana 1, 35-51
    16 LISTOPADA, PIĄTEK Ef 6, 13-24 Ew. Łk 9, 37-44
   » 15 LISTOPADA, CZWARTEK 2 Tym 1, 6-14       Ew. Mt 19, 27-29
     14 LISTOPADA, ŚRODA Ef 6, 1-9 Ew. 9, 10-17
    13 LISTOPADA, WTOREK Dz 20, 25-38 Ew. Jana 15, 11-25
    12 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK 1 J 5, 1-6 Ew. Łk 9, 23-27
    11 LISTOPADA, NIEDZIELA Ef 5, 15-33 Ew. Łk 8, 49-57
    10 LISTOPADA, SOBOTA Hbr 1, 6-14 Ew. Mt 18, 10-14
    9 LISTOPADA, PIĄTEK Ef 2, 4-22 Ew. Łk 8, 40-48
    8 LISTOPADA, CZWARTEK Hbr 13, 7-9       Ew. Mt 4, 23-25
     7 LISTOPADA, ŚRODA Ef 1, 15 – 2, 3 Ew. Łk 8, 22 –25
    6 LISTOPADA, WTOREK 1 Tym 5, 17–21 Ew. Łk 9, 23 –27
    5 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK Ef 3, 1– 11 Ew. Jana 10, 11–16
    4 LISTOPADA, NIEDZIELA Ef 1, 1–14 Ew. Łk 8, 17 –21
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ