default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2019        
STYCZEŃ        
    22 STYCZNIAWTOREK Rz 8, 12-27 Ew. Łk 9, 23-27
    21 STYCZNIAPONIEDZIAŁEK Hbr 2, 14-18 Ew. Łk 9, 44-48
    20 STYCZNIA, NIEDZIELA 1 Tym 4, 12 – 5, 16 Ew. Jana 3, 13-21
    19 STYCZNIA, SOBOTA 1 Tym 2, 1-7 Ew. Łk 7, 1-10
    18 STYCZNIA, PIĄTEK 1 Tym 4, 1-12     Ew. Jana 2, 23 – 3, 12
    17 STYCZNIA, CZWARTEK Hbr 11, 32-40         Ew. Mt 10, 37-42
    » 16 STYCZNIA, ŚRODA 1 Tym 2, 8-3, 13 w. Jana 2, 12-22
    15 STYCZNIAWTOREK Rz 8, 28-39 Ew. Jana 10, 11-16
    14 STYCZNIAPONIEDZIAŁEK Dz 13, 25-33 Ew. Mk 1, 1-13
    13 STYCZNIA, NIEDZIELA 1 Tym 1, 1-11 Ew. Jana 2, 1-11
    12 STYCZNIA, SOBOTA Dz 19, 1-7 Ew. Mt 3, 1-17
    11 STYCZNIA, PIĄTEK 1 Kor 10, 1-4   Ew. Mk 1, 1-13
    10 STYCZNIA, CZWARTEK Hbr 12, 18-27         Ew. Jana 1, 18-28
    9 STYCZNIA, ŚRODA 1 J 5, 4-10 Ew. Jana 1, 29-34
    8 STYCZNIAWTOREK 1 Kor 10, 1-4 Ew. Mk 1, 1-13
    7 STYCZNIAPONIEDZIAŁEK Dz 19, 1-7 Ew. Mt 3, 1-17
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ