default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2017        
PAŹDZIERNIK        
    4 PAŹDZIERNIKA, ŚRODA 2 Kor 12, 10-18 Ew. Mk 10, 35-45
    3 PAŹDZIERNIKA, WTOREK 2 Tym 3, 10-15 Ew. Mt 5, 1-12
    2 PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK Hbr 12, 1-7 Ew. Łk 13, 22-30
    1 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA Ga 6, 14-18 Ew. Mt 24, 30-35
WRZESIEŃ        
    30 WRZEŚNIA, SOBOTA 2 Kor 1, 3-7 Ew. Łk 12, 2-9
    29 WRZEŚNIA, PIĄTEK 2 Kor 11, 30 – 12, 9 Ew. Mk 10, 28-34
    28 WRZEŚNIA, CZWARTEK 1 P 5, 1-7 Ew. Jana 10, 11-16
    27 WRZEŚNIA, ŚRODA 2 Kor 11, 10-29 Ew. Mk 10, 17-27
   » 26 WRZEŚNIA, WTOREK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 6, 20-23
    25 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 5, 1-5 Ew. Łk 21, 12-19
    24 WRZEŚNIA NIEDZIELA 2 Kor 10, 18 – 11, 10 Ew. Mk 10, 1-12
    23 WRZEŚNIA, SOBOTA 1 Tym 6, 13-16 Ew. Jana 7, 37-52
    22 WRZEŚNIA, PIĄTEK Flp 2, 5-11 Ew. Jana 19, 16-22
    21 WRZEŚNIA, CZWARTEK Hbr 12, 18-27 Ew. Mt 21, 12-17
    20 WRZEŚNIA, ŚRODA Hbr 9, 11-15 Ew. Mt 16, 13-19
    19 WRZEŚNIA, WTOREK Hbr 3, 1-6 Ew. Jana 2, 12-22
    18 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK 1 Kor 2, 6-10 Ew. Jana 3, 22-36
    17 WRZEŚNIA NIEDZIELA Ga 6, 14-18 Ew. Jana 3, 13-21
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ