default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2017        
LISTOPAD        
    30 LISTOPADA, CZWARTEK Flp 4, 1-7 Ew. Łk 9, 1-6
    29 LISTOPADA, ŚRODA 1 Tes 2, 1-12 Ew. Łk 12, 41-48
    28 LISTOPADA, WTOREK 2 Kor 2, 14-17 Ew. Łk 6, 13-20
    27 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 8, 1-3
    26 LISTOPADA, NIEDZIELA 1 Tes 1, 1-10 Ew. Łk 12, 13-31
    25 LISTOPADA, SOBOTA 1 P 5, 1-7 Ew. Jana 10, 11-16
    24 LISTOPADA, PIĄTEK Kol 4, 5-18 Ew. Łk 12, 1-12
    23 LISTOPADA, CZWARTEK Kol 3, 15 – 4,4 Ew. Łk 11, 49-54
    22 LISTOPADA, ŚRODA Kol 1, 24 – 2, 7 Ew. Łk 11, 33-42
    21 LISTOPADA, WTOREK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 1, 39-56
    20 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK Kol 1, 1-11 Ew. Łk 11, 14-23
  »  19 LISTOPADA, NIEDZIELA Flp 4, 8-24 Ew. Łk 11, 1-13
    18 LISTOPADA, SOBOTA 1 Kor 12, 26 – 13, 10 w. Jana 1, 35-51
    17 LISTOPADA, PIĄTEK Ef 6, 13-24 Ew. Łk 9, 37-44
    16 LISTOPADA, CZWARTEK 2 Tym 1, 6-14 Ew. Mt 19, 27-29
    15 LISTOPADA, ŚRODA Ef 6, 1-9 Ew. Łk 9, 10-17
    14 LISTOPADA, WTOREK Dz 20, 25-38 Ew. Jana 15, 11-25
    13 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK 1 J 5, 1-16 Ew. Łk 9, 23-27
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ