default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2018        
MARZEC        
    20 MARCA, WTOREK 1 J 3, 2-10 Ew. Łk 11, 14-23
    19 MARCA, PONIEDZIAŁEK 1 J 2, 26 - 3, 1   Ew. Łk 7, 12-17
    18 MARCA, NIEDZIELA Kor 2, 8-23 Ew. Mt 22, 34 – 23, 12
   » 17 MARCA, SOBOTA Flp 1, 12-21 Ew. Mt 16, 24-28
    16 MARCA, PIĄTEK 11 J 2, 18-25 Ew. Łk 10, 25-37
    15 MARCA, CZWARTEK 1 J 2, 7-17 Ew. Łk 5, 1-11
    14 MARCA, ŚRODA 1 J 2, 1-6 Ew. Mk 10, 28-31
    13 MARCA, WTOREK 1 J 1, 1-10 Ew. Mk 10, 46-52
    12 MARCA, PONIEDZIAŁEK 2 P 3, 10-18    Ew. Mk 8, 22-26
    11 MARCA, NIEDZIELA Flp 3, 1-14 Ew. Łk 18, 1-14
    10 MARCA, SOBOTA Ef 6, 10-17 Ew. Mt 13, 44-52
    9 MARCA, PIĄTEK 1 P 5, 8-14 Ew. Mt 13, 24-30
    8 MARCA, CZWARTEK 2 P 2, 9-22 Ew. Mk 9, 13-28
    7 MARCA, ŚRODA 2 P 1, 20 – 2, 8 Ew. Mk 4, 26-34
    6 MARCA, WTOREK 2 P 1, 12-19 Ew. Mk 3, 1-5
    5 MARCA, PONIEDZIAŁEK 2 P 1, 1-11    Ew. Mk 1, 21-27
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ