default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2018        
WRZESIEŃ        
    30 WRZEŚNIA, NIEDZIELA Ga 6, 14-18 Ew. Mt 24, 30-35
    29 WRZEŚNIA SOBOTA 2 Kor 1, 3-7 Ew. Łk 12, 2-9
    28 WRZEŚNIA, PIĄTEK 2 Kor 11, 30 – 12, 9 Ew. Mk 10, 28-34
    27 WRZEŚNIA, CZWARTEK 1 P 5, 1-7 Ew. Jana 10, 11-16
    26 WRZEŚNIA, ŚRODA 2 Kor 11, 10-29 Ew. Mk 10, 17-27
   » 25 WRZEŚNIA, WTOREK 2 Kor. 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 6, 20-23
    24 WRZEŚNIA PONIEDZIAŁEK 2 Kor 5, 1-5      Ew. Łk 21, 12-19
    23 WRZEŚNIA, NIEDZIELA 2 Kor 10, 18 – 11, 10 Ew. Mk 10, 1-12
    22 WRZEŚNIA SOBOTA 1 Tym 6, 13-16 Ew. Jana 7, 37-52
    21 WRZEŚNIA, PIĄTEK Flp 2, 5-11 Ew. Jana 19, 16-22
    20 WRZEŚNIA, CZWARTEK Hbr 12, 18-27 Ew. Mt 21, 12-17
    19 WRZEŚNIA, ŚRODA Hbr 9, 11-15 Ew. Mt 16, 13-19
    18 WRZEŚNIA, WTOREK Hbr 3, 1-6 Ew. Jana 2, 12-22
    17 WRZEŚNIA PONIEDZIAŁEK 1 Kor 2, 6-10      Ew. Jana 3, 22-36
    16 WRZEŚNIA, NIEDZIELA Ga 6, 14-18 Ew. Jana 3, 13-21
    15 WRZEŚNIA SOBOTA 1 Tym 3, 14-16 Ew. Jana 10, 22-42
    14 WRZEŚNIA, PIĄTEK 2 Kor 10, 7-17 Ew. Mk 9, 37-49
    13 WRZEŚNIA, CZWARTEK 2 Kor 9, 10 – 10, 6 Ew. Mk 9, 13-28
    12 WRZEŚNIA, ŚRODA 2 Kor 9, 1-9 Ew. Mk 8, 22-26
    11 WRZEŚNIA, WTOREK 2 Kor 8, 16-24 Ew. Mk 8, 10-21
    10 WRZEŚNIA PONIEDZIAŁEK 2 Kor 8, 1-15       Ew. Mk 8, 1-9
    9 WRZEŚNIA, NIEDZIELA 2 Kor 7, 4-16 Ew. Mk 7, 31-37
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ