default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2018        
MAJ        
    31 MAJA, CZWARTEK 1 P 5, 1-7 Ew. Mt 11, 2-14
    30 MAJA, ŚRODA Rz 3, 19-31 Ew. Mt 9, 9-15
    29 MAJA, WTOREK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Jana 16, 1-5
    28 MAJA, PONIEDZIAŁEK Rz 15, 30 – 16, 2 Ew. Mt 10, 26-33
    27 MAJA, NIEDZIELA 1 Kor 2, 6-15 Ew. Jana 14, 15-24
   » 26 MAJA, SOBOTA 2 P 2, 9-15 Ew. Mt 2, 16-18
    25 MAJA, PIATEK Rz 2, 25 – 3, 18 Ew. Mt 9, 1-8
     24 MAJA, CZWARTEK Rz 2, 12-24 Ew. Mt 8, 28-34
    23 MAJA, ŚRODA Rz 2, 2-11 Ew. Mt 8, 18-27
    22 MAJA, WTOREK Rz 1, 18 – 2, 1 Ew. Mt 8, 5-17
    21 MAJA, PONIEDZIAŁEK Rz 1, 1-17 Ew. Mt 7, 28 – 8, 4
    20 MAJA, NIEDZIELA Dz 2, 1-21 Ew. Jana 14, 25-31
    19 MAJA, SOBOTA Dz 28, 11-32 Ew. Jana 13, 31 – 14, 14
    18 MAJA, PIATEK Dz 27, 27 – 28, 10 Ew. Jana 13, 16-30
    17 MAJA, CZWARTEK Dz 27, 1-26 Ew. Jana 13, 1-15
    16 MAJA, ŚRODA Dz 25, 23 – 26, 32 Ew. Jana 12, 44-50
    15 MAJA, WTOREK Dz 25, 13-22 Ew. Jana 12, 27-43
    14 MAJA, PONIEDZIAŁEK Dz 24, 24 – 25, 12 Ew. Jana 12, 24-26
    13 MAJA, NIEDZIELA Dz 24, 1-23 Ew. Jana 12, 12-23
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ