default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2019        
MARZEC        
     31 MARCA, NIEDZIELA Flp 3, 1-14 Ew. Łk 18, 1-14
    30 MARCA, SOBOTA Ef 6, 10-17 Ew. Mt 13, 44-52
    29 MARCA, PIĄTEK 2 P 3, 1-9       Ew. Mk 10, 17-27
     28 MARCA, CZWARTEK 2 P 2, 9-22 Ew. Mk 9, 13-28
    27 MARCA, ŚRODA 2 P 1, 20 – 2, 8 Ew. Mk 4, 26-34
   » 26 MARCA, WTOREK 2 P 1, 12-19 Ew. Mk 3, 1-5
    25 MARCA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 1, 26-38
     24 MARCA, NIEDZIELA Ef 4, 17-32 Ew. Łk 16, 1-13
    23 MARCA, SOBOTA 2 Kor 4, 1-11 Ew. Jana 9, 39 – 10, 10
    22 MARCA, PIĄTEK 1 P 5, 8-14      Ew. Mt 13, 24-30
     21 MARCA, CZWARTEK 1 P 5, 1-7 Ew. Mt 15, 29-39
    20 MARCA, ŚRODA 1 P 4, 12-19 Ew. Mt 13, 1-8
    19 MARCA, WTOREK 1 P 4, 1-11 Ew. Mt 15, 21-28
     18 MARCA, PONIEDZIAŁEK 1 P 3, 10-22 Ew. Mt 14, 23-36
     17 MARCA, NIEDZIELA 2 Kor 6, 1-18 Ew. Łk 15, 11-32
    16 MARCA, SOBOTA 2 Tym 4, 1-8 Ew. Jana 10, 11-16
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ