default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum

 2017        
MARZEC        
    31 MARCA, PIĄTEK 1 J 2, 18-25 Ew. Łk 10, 25-37
    30 MARCA, CZWARTEK 1 J 2, 7-17 Ew. Łk 5, 1-11
    29 MARCA, ŚRODA 1 J 2, 1-6 Ew. Mk 10, 28-31
    28 MARCA, WTOREK 1 J 1, 1-10 Ew. Mt 10, 46-52
   » 27 MARCA, PONIEDZIAŁEK 2 P 3, 10-18 Ew. Mk 8, 22-26
    26 MARCA, NIEDZIELA Flp 3, 1-14 Ew. Łk 18, 1-14
     25 MARCA, SOBOTA 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 1, 26-38
    24 MARCA, PIĄTEK 2 P 3, 1-9 Ew. Mk 10, 17-27
    23 MARCA, CZWARTEK 2 P 2, 9-22 Ew. Mk 9, 13-28
    22 MARCA, ŚRODA 2 P 1, 20 – 2, 8 Ew. Mk 4, 26-34
    21 MARCA, WTOREK 2 P 1, 12-19 Ew. Mk 3, 1-5
    20 MARCA, PONIEDZIAŁEK 2 P 1, 1-11 Ew. Mk 1, 21-27
    19 MARCA, NIEDZIELA Ef 4, 17-32 Ew. Łk 16, 1-13
    18 MARCA, SOBOTA 2 Kor 4, 1-11 Ew. Jana 9, 39 – 10, 10
    17 MARCA, PIĄTEK 1 P 5, 8-14 Ew. Mt 13, 24-30
    16 MARCA, CZWARTEK 1 P 5, 1-7 Ew. Mt 15, 29-39
    15 MARCA, ŚRODA 1 P 4, 12-19 Ew. Mt 13, 1-8
    14 MARCA, WTOREK 1 P 4, 1-11 Ew. Mt 15, 21-28
    13 MARCA, PONIEDZIAŁEK 1 P 3, 10-22 Ew. Mt 14, 23-36
    12 MARCA, NIEDZIELA 2 Kor 6, 1-18 Ew. Łk 15, 11-32
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ